Specialbär  |  Saskatoon  |  Sötrönn  |  Bärtry  |  Bär-aronia  |  Bären

 

Bär-aronia (Aronia mitschurinii)

Bär-aronian är en släkting till svartaronian som hos oss är vanlig som prydnadsväxt. Bär-aronians bär är större. Den är nära släkt med rönnen och har tidigare kallats svartrönn.
Bär-aronian har blanka, svartlila bär i klasar. Bären påminner både till smak och utseende om rönnbär. Bären är synnerligen nerfläckande, och i Sverige används skalen till att framställa livsmedelsfärg.


Användning:

- Till saft
- Till gelé
- Till vin och nektar
- Torkade
- Lämpar sig p.g.a. sin beska smak inte som färskvara


Innehåller:

- Rikligt med mineraler, som t.ex. jod
- C-vitamin i mindre mängd än andra bär
- Enligt rysk forskning har saften en blodtrycksssänkande effekt
- I Ryssland används produkter av aronian för att förminska åderförkalkning. De används också om man har för lite syror i magen.
Mainostoimisto Magia 2012