SOMMARJOBB

Vill du sommarjobba hos oss?

Skriv en fritt formulerad ansökan där du berättar lite om dej själv och dina intressen, vilka jobb du
eventuellt har haft tidigare och varför du vill jobba hos oss. Sänd din ansökan till vår e-post före
utgången av februari. Efter det går det bra att fråga om det ännu finns jobb, vi kan behöva flere
arbetare.
Eller printa ut och fyll i följande blankett och posta den till oss Tackork Gård,
Tackorkvägen 31, 21660 Nagu.

 

Mainostoimisto Magia 2012