fbpx

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Tackork strävar efter att upprätthålla en hög grad av integritet på sin webbplats. Vi använder främst din personliga information för att hantera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de tjänster vi tillhandahåller, för att behandla dina bokningar, för att optimera din serviceupplevelse och för att identifiera kommunikation med dig.
Läs denna sekretesspolicy noggrant för att förstå hur och i vilket syfte vi behandlar din personliga information. Genom att förse oss med din personliga information och acceptera gällande användarvillkor samtycker du till behandlingen av din personliga information i enlighet med villkoren för varje tjänst och denna sekretesspolicy. Om lagen kräver ditt mer detaljerade samtycke kommer vi att be dig om sådant samtycke. Om du lägger till andras personliga information är det ditt ansvar att se till att Tackork har rätt att behandla personens personliga information i enlighet med tillämplig sekretesspolicy.

Registrator

Tackork Gård & Marina Oy (Affärs-ID 2870585-4)
Tackorkintie 31, 21660 Nauvo
[email protected]
(tidigare ordet ”Tackork” från styrenheten i texterna nedan)

Kontaktperson

Lasse Tammela
[email protected]

Insamling och behandling av personuppgifter

Tackork samlar in och behandlar endast din personliga information i den utsträckning som tillåts enligt lag. Insamling och bearbetning kan ske när du använder de tjänster vi tillhandahåller, till exempel när du bokar ett rum eller en semester, eller när du bokar ett möte, restaurang, spa, hälsa, fest, hotell eller presentkortservice som tillhandahålls av Tackork via vår webbplats eller online Lagra. Vi samlar in personlig information på olika sätt, till exempel genom boknings- och förfrågningsformulär, registrering eller kundförfrågningar, cookies eller spår, nyhetsbrev. Vi behöver till exempel olika boknings- och registreringsinformation för att kunna tillhandahålla korrekta, uppdaterade och högkvalitativa tjänster. Ibland samlar Tackork in eller hämtar personlig information från Tackorks interna eller externa databaser (som Facebook eller Google). Tackork anser att det är viktigt att din personliga information alltid är korrekt och uppdaterad, varför vi kan få din personliga information från externa källor, såsom offentliga register.

När lagen kräver samtycke från den registrerade till särskild behandling av personuppgifter kommer vi att be dig om sådant samtycke innan behandlingen påbörjas.

Registrets informationsinnehåll

Vi samlar bara in personlig information som är nödvändig för de syften som beskrivs i de separata villkoren för varje tjänst vi tillhandahåller och i denna sekretesspolicy. Vi kan till exempel samla in följande information från dig: namn, födelsedatum, kön, telefonnummer, e-postadress, adressinformation. Dessutom, kundköpsinformation och eventuellt IP-adress och information som underlättar användningen av tjänster (såsom inloggningsinformation), standardspråk, användningshistorik, rumskompisinformation, bokningsförfrågningar, betalningar, resans syfte, anställning, matallergier och önskemål, rörelsehinder etc. som du tillhandahåller när du använder tjänsterna. Dessutom kan Tackork samla in från företag utanför Tackork, till exempel: uppdaterad adressinformation och demografi.

Syfte med behandlingen av personuppgifter

Tackork samlar in personlig information för lagring och hantering av kundinformation, tillhandahållande och produktion av tjänster, intern rapportering, information, fakturering, lojalitetshantering och marknadsföring av Tackorks tjänster. De tjänster du använder beror på vilken personlig information som samlas in om dig och hur den samlas in. Tackork använder personlig information för följande ändamål:

• att hantera, tillhandahålla, utveckla och underhålla Tackork-tjänster
• att analysera och förbättra serviceupplevelsen
• att behandla förfrågningar, bokningar och beställningar om dina tjänster
• att kontakta dig, till exempel via e-post, sms eller andra mobilapplikationer, eller för att informera dig om din förfrågnings / boknings status eller till exempel för din bokning / tjänst före din ankomst, under din vistelse och efter din avresa
• för att möjliggöra fakturering baserat på användning och bokning av tjänster
• att identifiera kommunikation och marknadsföring av tjänster med dig
• att utveckla rapportering och statistik

Lagring och avslöjande av personuppgifter

Tackork behåller personlig information i enlighet med denna sekretesspolicy och tillämplig lag. Tackork använder partners till exempel i samband med drift av informationssystem, vilket kan leda till överföring av personlig information till dessa partners. Partners behandlar endast din personliga information på uppdrag av Tackork och i enlighet med våra instruktioner och först efter att de har ingått ett databehandlingsavtal i enlighet med tillämplig lag.

Personlig information som samlas in av Tackork kommer att avslöjas

endast på uppdrag av en myndighet, om ärendet rör utredningen av ett brott eller Tackork annars är skyldig att lämna ut sådan information genom lag eller genom myndighetens beslut. Kunddata kommer inte att avslöjas utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skydd och radering av personuppgifter

Uppgifterna hålls tekniskt säkra. Tillgång till information kräver adekvata rättigheter samt autentisering i flera steg. Obehörig åtkomst förhindras också t.ex. genom brandväggar och tekniskt skydd. Endast personuppgiftsansvarig och separat utsedda tekniska personer har tillgång till registeruppgifterna. Endast utsedda personer har rätt att behandla och underhålla uppgifterna i registret. Användare är bundna av tystnadsplikt. Registerinformationen säkerhetskopieras säkert och kan återställas vid behov. Tackork kommer att radera personlig information i enlighet med tillämplig lag. Detta innebär till exempel att Tackork raderar personuppgifter eller gör det opersonligt när det inte längre finns ett syfte för behandling av personuppgifter.

Andra applikationer eller webbplatser

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra applikationer och / eller webbplatser som inte underhålls av Tackork. Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av Tackork-tjänsterna. Tackork ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer / webbplatser eller behandlingen av personlig information som kan utföras av ägarna eller operatörerna av dessa webbplatser.

Webbplatscookies

Tackork använder cookies i sina digitala tjänster och en besökare på en dator som använder digitala tjänster kan då och då överföra så kallade cookies. småkakor.

Kontroll, ändring och radering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst t.ex. inspektera de personuppgifter som finns lagrade i registret, begära rättelse eller radering av sådana uppgifter och få kopior av dem. Begäran måste göras elektroniskt eller skriftligt och riktas till den person som är ansvarig för registreringsärenden. Du har också rätt att förbjuda Tackork att använda information om dig i sin kommunikation. Förbudet måste göras elektroniskt eller skriftligt och riktas till den person som är ansvarig för registreringsärenden.