fbpx

REGLER OCH VILLKOR FÖR BOKNINGAR

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH SPECIALVILLKOR
Dessa villkor gäller för individuella bokningar av boende för individer, såvida inte ett särskilt avtal har gjorts och villkoren för den prissatta produkten som ska bokas anger något annat.
Dessa villkor gäller också för bokningar av boende genom Tackork digitala tjänster. Tackork förbehåller sig rätten att använda särskilda villkor som avviker från dessa villkor om användningen av särskilda villkor är motiverad av helgdagar, speciella evenemang, säsongsvängningar eller tillhörande tjänster relaterade till boende.

2. BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
När du bokar måste du ange ditt namn, bostadsadress, ankomst- och avgångstid och betalningsmetod. En bokning är bindande för Tackork när den har bekräftats muntligen, skriftligen eller till exempel via e-post, och du har fått ett bekräftelsesnummer. Tackork kan göra bokningen beroende av andra regler, betalning av bokningsavgiften eller bekräftelse av bokningen med kreditkort som villkor för att bokningen är bindande.

3. ANKOMST OCH AVGÅNG I TACKORK
Rummet är tillgängligt för dig klockan 15 på ankomstdagen och måste lämnas kl. 12 på avresedagen. Om inget annat överenskommits vid bokningstillfället eller om det pris eller den tid du väljer inte omfattas av några andra villkor, kommer rummet att reserveras för dig fram till 18:00 på ankomstdagen som anges i bokningen.
Om du anländer senare måste du bekräfta din sena ankomsttid med ett kreditkort. Annars kan Tackork sälja rummet igen. Om du anländer till Tackork enligt dess ankomsttider, men det bokade rummet inte är tillgängligt, måste Tackork erhålla närmaste möjliga rum på samma nivå utan extra kostnad.

4. RESERVATIONSGARANTI
Ett internationellt kreditkort kan användas för att bekräfta bokningen. Tackork behåller ditt rum bokat efter 18:00 utan att behöva meddela dig om sen ankomst.
För att göra detta behöver Tackork följande information från dig: ditt namn, kortnummer och utgångsdatum, adress, telefonnummer och e-postadress. Tackork kan begära denna information skriftligt eller muntligt.

5. ANNULLERING OCH INKOMST
För bokningar som annulleras mer än en vecka före bokningsdatumet debiterar Tackork 20% av det totala priset för bokningen. För senare avbokningar debiterar Tackork hela beloppet för bokningen.

6. AVGÅNG FÖR ENIGEN TID
Om du åker före det överenskomna avresedatumet måste du meddela Tackork om din avgång senast kl 18.00 dagen innan. Vid vistelser på flera nätter måste du betala det överenskomna priset för den oanvända tiden. Avresa före den överenskomna tiden kan också orsaka en förändring av det totala priset på boendet.

7. AVGIFTER
Tackork accepterar de vanligaste betalkorten. Tackork är dock inte skyldigt att acceptera utländsk valuta, kuponger, checkar eller betalkort om Tackork själv inte har erbjudit sig att göra det.
Som förskottsbetalning kan kreditkortet debiteras vid bokningstillfället enligt Tackork, vilket dras av från den slutliga fakturan. Om rummet inte har förbetalt måste hotellrummet betalas kontant vid ankomst till Tackork eller med betalkort senast vid avresan.
Tackork förbehåller sig rätten att debitera eller förbetala ditt betalkort vid bokning eller incheckning. Om det behövs kan kostnaderna under vistelsen debiteras det använda betalkortet. Om Tackork inte har verifierat ditt bankkort i förväg har Tackork rätt att ta ut en deposition för användning av ytterligare tjänster vid kundinloggning.

8. KUNDPRESENTATION I BOKFÖRETAGET
På Tackork följer vi bra sätt och arbetsordning. Om du bryter mot dessa regler kan du omedelbart tas bort från Tackork. Du måste dock betala priset för ditt boende och eventuella ytterligare tjänster du har beställt och du kommer inte att kunna kräva återbetalning av redan gjorda betalningar.

9. TACKORKS ANSVAR FÖR DIN EGENDOM
Tackork kan ta dina värdesaker till förvaring på begäran. Tackork har rätt att ta ut en avgift för lagring av varor.
Om egndomen som ska behållas är av exceptionellt värde måste du meddela Tackork innan du behåller den. Tackork kan vägra att beslagta sådan egendom.
Du ansvarar för ditt eget bagage såvida inte Tackork har tagit det för förvaring. Om Tackork inte ansvarar för bagaget som tas med för lagring, måste Tackork också rapportera detta separat.
Tackork ansvarar inte för skador på eller förlust av ett fordon eller egendom inne i ett garage eller Tackork-parkeringen.

10. KUNDENS ANSVAR FÖR SKADOR
Som kund är du ansvarig för eventuella skador som orsakats av din vilja eller vårdslöshet (såsom rökning i ett rum) gentemot dig eller dina gäster eller husdjur på rummet eller andra lokaler i Tackork, möblerna eller inredningarna där och till andra kunder eller deras fastigheter i Tackork.
Ansvar för skada bestäms i enlighet med de allmänna principerna för skadestånd.